Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà kho 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.750lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-WL-150-N
 • Công suất 18 - 28W
 • Quang thông 1800 - 5600lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-TPR-XxT8-1200
 • Công suất 60W
 • Quang thông 7.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-60-N
 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-80-N
 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-100-N
 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.750lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-150-N
 • Công suất 200W
 • Quang thông 25.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-200-N
 • Công suất 220W
 • Quang thông 27.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-220-N
 • Công suất 250W
 • Quang thông 31.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-250-N
 • Công suất 300W
 • Quang thông 37.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-300-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 40W

 • Công suất 40W
 • Quang thông 5.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-40-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 6.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-50-N

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.