• Công suất 120W
  • Quang thông 15.600lm
  • Nhiệt độ màu 6000K
SKU: LSV-UFO-120-P

Đèn LED nhà kho

Đèn LED Bulp

  • Công suất 30 - 100W
  • Quang thông 3.600 - 12.000lm
  • Nhiệt độ màu 2700K-6500K
SKU: PT-BLB
  • Công suất 100 - 250W
  • Quang thông 12.500- 31.250lm
  • Nhiệt độ màu 2700K-6500K
SKU: PT-WL

Đèn LED nhà kho

Đèn LED bát giác 360

  • Công suất 55 - 85W
  • Quang thông 7.150 - 11.000lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-LVB
  • Công suất 120W
  • Quang thông 15.000lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-120-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà kho 150W

  • Công suất 150W
  • Quang thông 18.750lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-WL-150-N
  • Công suất 18 - 28W
  • Quang thông 1800 - 5600lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-TPR-XxT8-1200
  • Công suất 60W
  • Quang thông 7.500lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-60-N
  • Công suất 80W
  • Quang thông 10.000lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-80-N
  • Công suất 100W
  • Quang thông 12.500lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-100-N
  • Công suất 150W
  • Quang thông 18.750lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-150-N
  • Công suất 200W
  • Quang thông 25.000lm
  • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-200-N

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.