Tất cả sản phẩm


Đèn LED sân tennis

Đèn LED Sân Tennis 400W

 • Công suất 400W
 • Quang thông 48.000lm
 • Nhiệt độ màu 6500K
SKU: PT-TN-400

Đèn LED sân tennis

Đèn LED Sân Tennis 600W

 • Công suất 600W
 • Quang thông 72.000lm
 • Nhiệt độ màu 6500K
SKU: PT-TN-600

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 7.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-50

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-100

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-150

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 200W

 • Công suất 200W
 • Quang thông 24.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-200

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 250W

 • Công suất 250W
 • Quang thông 30.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-250

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 300W

 • Công suất 300W
 • Quang thông 37.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-300

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 400W

 • Công suất 400W
 • Quang thông 50.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-400

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 500W

 • Công suất 500W
 • Quang thông 60.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-500

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-80

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha module LED 600W

 • Công suất 600W
 • Quang thông 84.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL3-600

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.