Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn highbay chống cháy nổ 100W LSV

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.000lm
 • Nhiệt độ màu 3000/4000/6000K
SKU: LSV-EXHBL-100

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn highbay chống cháy nổ 150W LSV

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.000lm
 • Nhiệt độ màu 3000/4000/6000K
SKU: LSV-EXHBL-150

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn highbay chống cháy nổ 200W LSV

 • Công suất 200W
 • Quang thông 24.000lm
 • Nhiệt độ màu 3000/4000/6000K
SKU: LSV-EXHBL-200

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 200W

 • Công suất 200W
 • Quang thông 24.000lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: OHBF8235-200

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 240W

 • Công suất 240W
 • Quang thông 28.800lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EX-HBL-240

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.000lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EX-HBL-150

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 14.400lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EXHBL-120

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 9600lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EXP-80

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 7200lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EXP-60

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 6.000lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EXHBL-50

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn LED highbay chống cháy nổ 40W

 • Công suất 40W
 • Quang thông 4800lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EXP-40

Đèn LED chống cháy nổ / khu vực nguy hiểm

Đèn pha LED chống cháy nổ 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 14.400lm
 • Nhiệt độ màu 3000K - 6500K
SKU: PT-EXFL-120

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.