Đèn pha LED

Đèn pha LED SMD 40W

 • Công suất 40W
 • Quang thông 5.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-40

Đèn pha LED

Đèn pha LED SMD 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 6.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-50

Đèn pha LED

Đèn pha LED SMD 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 7.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-60

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-80

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-100

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 15.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-120

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 23.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-150

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 200W

 • Công suất 200W
 • Quang thông 25.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-200

Đèn LED sân bóng đá

Đèn pha LED SMD 250W

 • Công suất 250W
 • Quang thông 31.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL2-250

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.