Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 40W

 • Công suất 40W
 • Quang thông 5.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-40-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 6.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-50-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 7.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-60-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-80-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-100-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 15.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-120-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.750lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-150-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 200W

 • Công suất 200W
 • Quang thông 25.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-200-N

Đèn LED nhà kho

Đèn LED nhà xưởng 250W

 • Công suất 250W
 • Quang thông 31.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL-250-N

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.