Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 6.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL-50

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 9.600lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL-80

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL-100

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SSL2 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 17.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL2-100

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SSL2 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 20.400lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL2-120

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SSL2 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 13.600lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL2-80

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 9.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL-60

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 70W

 • Công suất 70W
 • Quang thông 10.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL-70

Đèn LED năng lượng mặt trời

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 18.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SSL-120

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.