Tất cả sản phẩm


 • Công suất 100W
 • Quang thông 14.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-APOLO-100
 • Công suất 120W
 • Quang thông 17.400lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-APOLO-120
 • Công suất 150W
 • Quang thông 21.750lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-APOLO-150

Đèn đường LED

Đèn đường LED SMD 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 7.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL1-60

Đèn đường LED

Đèn đường LED SMD 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.870lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL1-80

Đèn đường LED

Đèn đường LED SMD 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL1-100

Đèn đường LED

Đèn đường LED SMD 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.725lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL1-150

Đèn đường LED

Đèn đường LED SMD 200W

 • Công suất 200W
 • Quang thông 25.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL1-200

Đèn đường LED

Đèn đường LED 40W

 • Công suất 40W
 • Quang thông 5.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-40

Đèn đường LED

Đèn đường LED 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 7.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-60

Đèn đường LED

Đèn đường LED 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-80

Đèn đường LED

Đèn đường LED 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-SL-100

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.