Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-100-E

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 14.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-120-E

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-150-E

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 100W

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-100-G

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 120W

 • Công suất 120W
 • Quang thông 15.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-120-G

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 150W

 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.750lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-150-G

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 60W

 • Công suất 60W
 • Quang thông 7.500lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-60

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 80W

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-80

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 100W (Xám)

 • Công suất 100W
 • Quang thông 12.500lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-100-X

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 80W (Xám)

 • Công suất 80W
 • Quang thông 10.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-80-X

Đèn LED Canopy cho cây xăng, kho lạnh

Đèn LED Canopy 120W (Xám)

 • Công suất 120W
 • Quang thông 15.000lm
 • Nhiệt độ màu 3500K/6500K
SKU: PT-CNP-120-X

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.