Tất cả sản phẩm


 • Công suất 150W
 • Quang thông 18.750lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-150-N

Đèn pha LED

Đèn pha LED FL4 50W

 • Công suất 50W
 • Quang thông 7.250lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-50W
 • Công suất 200W
 • Quang thông 25.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-200-N
 • Công suất 100W
 • Quang thông 15.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-100W
 • Công suất 120W
 • Quang thông 15.600lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-120W
 • Công suất 150W
 • Quang thông 21.750lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-150W
 • Công suất 220W
 • Quang thông 27.500lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-HBL2-220-N
 • Công suất 200W
 • Quang thông 29.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-200W
 • Công suất 250W
 • Quang thông 36.500 lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-250H
 • Công suất 250W
 • Quang thông 35.000lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-250L
 • Công suất 300W
 • Quang thông 43.500 lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-300
 • Công suất 350W
 • Quang thông 49.700 lm
 • Nhiệt độ màu 2700 - 6500K
SKU: PT-FL4-350

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.