Xếp hạng IK là gì?

Tiêu chuẩn IK là gì

Xếp hạng IK: Biểu thị sự bảo vệ chống lại tác động cơ học.

IEC/TR 62696: 2011 (E) bao gồm việc thử nghiệm và phân loại đèn chiếu sáng theo tiêu chuẩn IEC 62262.

Việc áp dụng xếp hạng IK cho đèn điện được coi là một đánh giá về độ an toàn và không liên quan trực tiếp đến các quy định an toàn của tiêu chuẩn IEC 60598 về độ an toàn của đèn điện. Áp dụng mã IK theo quy định trong Báo cáo kỹ thuật của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) – Phiên bản 1.0 2011-04.

Mức độ bảo vệ của xếp hạng IK

IK00 Không bảo vệ
IK01 Được bảo vệ chống lại va chạm 0,14 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 0,25 kg thả rơi từ khoảng cách 56 mm so với bề mặt bị tác động.
IK02 Được bảo vệ chống lại tác động 0,2 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 0,25 kg thả rơi từ khoảng cách 80 mm so với bề mặt bị tác động.
IK03 Được bảo vệ chống lại va chạm 0,35 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 0,25 kg thả rơi từ khoảng cách 140 mm so với bề mặt bị tác động.
IK04 Được bảo vệ chống lại tác động 0,5 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 0,25 kg thả rơi từ khoảng cách 200 mm so với bề mặt bị tác động.
 IK05 Được bảo vệ chống lại 0,7 jun tác động. Tương đương với tác động của khối lượng 0,25 kg thả rơi từ khoảng cách 280 mm so với bề mặt bị tác động.
IK06 Được bảo vệ chống lại tác động của 1 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 0,25 kg thả rơi từ khoảng cách 400 mm so với bề mặt bị tác động.
IK07 Được bảo vệ chống lại tác động của 2 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 0,5 kg thả rơi từ khoảng cách 400 mm so với bề mặt bị tác động.
IK08 Được bảo vệ chống lại tác động của 5 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 1,7 kg thả rơi từ khoảng cách 300 mm so với bề mặt bị va chạm.
IK09 Được bảo vệ chống lại tác động của 10 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 5 kg thả rơi từ khoảng cách 200 mm so với bề mặt bị tác động.
IK10 Được bảo vệ chống lại tác động của 20 jun. Tương đương với tác động của khối lượng 5 kg thả rơi từ khoảng cách 400 mm so với bề mặt bị tác động.

Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu với sản phẩm đèn LED

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn kỹ thuật
Điện thoại cố định

Đảm bảo Tư vấn miễn phí 24/7.